tehdit, telkin, tedavi

Plasebonun ne demek olduğuna ve plasebo etkisinin nasıl çıktıığına dair tartışmaların tıp tarihindeki yansımaları çok eskilere kadar gider. Plasebo, genel hekimlik anlayışında “deva” niyetine kullanılan bir şeyin öznel olarak olumlu etkisini ima eder. Bugün tüm tıp dallarında, tanım güçlüklerine ve bilinmeyen içeriğine rağmen plasebo etkisinin varlığı genel olarak kabul edilmektedir; tartışılan yalnızca onun hangi hastalıkta ve hangi ilaçta ne düzeyde bir etkinlik oranına sahip olduğudur.
Plasebo etkisi, hastalıktan hastalığa değişmekle kalmaz, ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Hekimin plaseboya inanması bile plasebo etkisinde rol oynamakta ve onu artırmaktadır. Plasebolar için ilginç olan bir durum da yol açtıkları yan etkilerdir. Plasebo kontrollü birçok çalışmada yan etkiler plasebolarda daha yüksek oranda bulunmuştur.Grubun kişisel tarihimizde yer tutan tek çalışması Black Market Music, telkin yolu ile tehdidi tedaviye yönelik etkiler bırakıyor. Tehdit ve telkinin git gide muğlaklaşarak tüm organlara sirayeti, tedaviye olan inancımızı zedelemedikçe döndürüp duruyoruz bu albümü. 2000'lerin başlarına mazoşist bir yad ile. Plasebonun bile yan etkiler oluşturduğu an, pesimistliğin (götümserliğin) lüzumunun kalmadığı andır belki de.