baht

Sözün kar etmediği anlar, ozan geleneğinin en rahat at koşturduğu anlar sanırız. Geleneği (kökü değil) düşünürken, onu ABD'deki Blues geleneğine benzetmek gibi bir gereksizlik tuzağına düşmemek elzem. İlk bakışta benzerlikler var gibi görünse de, elmayla nohutu benzetmeye çalışmanın bir kere yüzümüzü güldürecek netice vermediği ortada...Benzeştirmeye dayalı gereksiz klasifikasyona eyvah, eyvah, ey.

Üstadın karadır kara dediğine kulak vermek, eyvah dediğinden kaçınmak, hiç bir şeyin ortasındaki kuru, sarı ufka bakakalmak, boynumuzun borcu ki; o da ziyadesiyle karadır.